2015/08 Xaya bei der Grotte 2015/07 Xaya bei der Regattabahn 2015/07 Xaya bei der Regattabahn 2015/06 Team Xaya ... zu Besuch beim Rennsportteam Konrad
2015/05 Xaya flott unterwegs 2015/05 Xaya flott unterwegs 2015/05 Xaya flott unterwegs 2015/05 Xaya
2015/05 Xaya 2015/04 Xaya 2015/04 Xaya 2015/01 Happy New Year!!!
2014/12 - Xaya 2014/12 - Xaya 2014/12 - Xaya 2014/12 - Xaya
2014/12 - Xaya mit Nadine 2014/12 - Xaya